Are loc selecția profesorilor metodiști din Gorj

Inspectoratul școlar Județean Gorj organizează pe 6 octombrie interviurile pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului de metodiști în anul școlar 2022- 2023. Selecția va fi organizată prin aplicarea prevederilor notei ME nr.4700/ DGMRURS/ 22.09.2022 și a Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea selecției pentru constituirea Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj în anul școlar 2022- 2023 Cod: PO–GJ–MDRU–23.09, aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, publicată pe site-ul http://isj.gj.edu.ro. Conform Adresei ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean GORJ cu numărul 20242/22.09.2022, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot desfășura activitate metodică, în calitate de metodiști ai inspectoratului școlar, pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist. Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD Gorj, profesorii metodiști din liceele pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai Corpului profesorilor metodiști ai ISJ Gorj, la disciplina/domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de studii. Numirea în funcția de metodist la nivelul disciplinei / specializării în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj se face prin decizie, emisă de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de un an școlar, în urma validării listelor cu rezultatele finale în Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Conducerile unităților de învățământ au obligația de a prelua informațiile publicate de inspectoratul școlar referitoare la procesul de selecție a metodiștilor pentru a informa cadrele didactice. În data de 7 octombrie vor fi publicate rezultatele finale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com