Acţiune masivă de ecologizare a unui cunoscut râu din judeţ. Va redeveni ce a fost în urmă cu zeci de ani.

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu partenerii proiectului – Invisible Nature și Universitatea din București lansează pe 4 decembrie proiectului FISH FOR LIFE Refacerea culoarelor de migraţie şi a habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort LIFE16 NAT/RO/oO0778. Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2017 – 31 martie 2022. Conform Agenţiei pentru Protecţia Mediulu Proiectul FISH FOR LIFE îşi propune să refacă conectivitatea râului Gilort şi să îmbunătăţească diversitatea habitatelor pentru speciile de peşti reofili (specii ce trăiesc în ape curgătoare).

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătăţirea diversităţii habitatelor pentru patru specii de peşti pe un sector de 26 de kilometri al râului Gilort, prin reconstrucţia morfologiei şi caracteristicilor fizice ale albiei; Asigurarea conectivităţii a cinci corpuri de râu din situl Natura 2000 Râul Gilort şi îmbunătăţirea conectivităţii longitudinale a râului Gilort; îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000 prin asigurarea conectivităţii integrale între doud situri Natura 2000 (râul Gilort şi coridorul Jiului); . îmbunătăţirea statutului hidromorfologic a cinci corpuri de râu ce acoperă o distanţă de aproximativ 26 de kilometri de sectoare de râu pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă, incluse în Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu; . Creşterea capacitlţii instituţionale de conservare a speciilor de peşti reofili printr-un management integrat al corpurilor de apă, care să armonizeze atât managementul la nivel de bazin, cât şi obiectivele de conservare ale reţelei Natura 2000; . îmbunătăţirea informaţiilor asupra statutului ecologic şi a necesităţilor speciilor de peşti reofili din situl Natura 2000 Râul Gilort.

Rezultatele proiectului

Statut de conservare îmbunătăţit pentru patru specii de peşti din situl Natura 2000 Râul GiIort (Barbus meridionalis, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Sabanejewia aurata), prin reducerea impactului negativ al modificărilor morfologice ale albiei pe 120 de kilometri; Condiţii hidromorfologice favorabile menţinerii habitatelor de hrănire, adăpost şi reproducere pe 19 sectoare de râu, cu o lungime totală de cel puţin 26 kilometri; Stabilizarea sustenabilă a malurilor, prin plantarea unor specii native şi buşteni deflectori în puncte cheie ale râului; Construirea a două pasaje pentru peşti funcţionale pe două, praguri deversoare de pe râul Gilort (la Albeni şi Târgu Cărbuneşti), ce vor asigura conectivitatea longitudinală pentru 175 de kilometri de râu;

Zeci de experţi pregătiţi

Cel puţin 40 de oameni pregăţili (de ex. personalul administraţiei bazinelor de râu) pentru a implementa măsuri integrate de conservare a speciilor de peşti, dar şi cel puţin 40 de tineri absolvenţi pregătiţi în subiecte ca reconstrucţia ecologică a râurilor şi conservarea prioritară a speciilor de peşti; Strategie de comunicare pentru implicarea actorilor interesaţi, cu accent pe instituţiile cu responsabilităti în managementul apelor, conservarea naturii şi managementul lucrărilor hidrotehnice; Evenimente organizate pentu proprietarii de terenuri, asociaţiile pescarilor, experţi şi alţi actori interesaţi pentru promovarea măsurilor de conservare in-situ a speciilor de peşti de râu din situri Natura 2000 din România; Implicarea a minimum 10.000 de persoane în activităţi de diseminare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com