Absolvenţii din 2018 – „îmbiaţi” de AJOFM să devină şomeri

În data de 25 mai 2018 se încheie anul școlar pentru învățământul liceal. Începând cu 26 mai 2018 până pe data de 24 iulie 2018, absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare. Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. AJOFM Gorj atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2018 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2017 – 2018 este 25.05.2018 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ). În perioada 26.05.2018 – 24.07.2018, absolvenții învățământului liceal trebuie să fie luați în evidența agențiilor teritoriale cu următoarele acte: carte de identitate (copie și original), certificatul/adeverința de absolvire (copie și original), adeverința medicală cu mențiunea „apt de muncă/clinic sănătos”, adeverință de la organele fiscale teritoriale.

In cazul absolventilor de studii superioare , termenul de 60 de zile in interiorul caruia trebuie sa se inregistreze la agentiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal

Avand in vedere ca nimeni nu are siguranta promovarii examenului de licenta, sugeram tuturor absolventilor de studii superioare cu domiciliul in judetul Gorj  sa solicite adeverinta de absolvire (chiar si fara examenul de licenta) imediat ce au finalizat cursurile si sa se inregistreze la sediul agentiilor de ocupare cele mai apropriate in interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor. Exceptie fac acei tineri care nu au situatia incheiata la toate materiile si trebuie sa se prezinte in sesiunea de examene restante in luna septembrie, in cazul acestora termenul curge de la data promovarii examenului restant, data care trebuie precizata pe adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior. Absolventii 2018 care sunt declarati admisi intr-o forma de invatamant superioara ( scoala postliceala, universitate, master, etc) nu pot beneficia de indemnizatia de somaj. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile teritoriale ale AJOFM Gorj beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe gratuite de formare profesională.

Subvenționarea locurilor de muncă

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată, absolvenții promoției 2018 ai unor instituții de învățământ primesc 900 lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent, începând cu data incheierii conventiei de subventionare. Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni. În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregatire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit ( 750 lei), la data angajării si o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit ( 750 lei), după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student, pentru o perioadă de 60 zile. Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, un stimulent financiar pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurarilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Angajatorii care angajeaza absolvenţi de studii superioare şi încheie un contract de stagiu, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com