Statul va trebui să plătească despăgubiri de 7,8 milioane de lei pentru a debloca coridorul de expropriere de la Cariera Roşia

Vor fi despăgubiţi 173 de proprietari, între care şi familia Vâlceanu

Statul, prin Complexul Energetic Oltenia, va trebui să achite în 30 de zile de la solicitare despăgubirile către proprietarii de terenuri din comuna Fărcăşeşti care au pământul pe coridorul de expropriere de la Cariera Roşia. Bugetul alocat pentru extinderea frontului de lucru la Cariera Roşia depăşește 7,8 milioane de lei. Sumele au fost aprobate recent prin Hotărâre de Guvern, care poate fi deja aplicată. Cariera va putea produce 8 milioane de tone de lignit pe an.

Ce prevede actul normativ

„Hotărârea nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”. În vigoare de la 12 iunie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 12 iunie 2018. Formă aplicabilă la 28 iunie 2018.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

Art. 2. – Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea 2 şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

Art. 3. – Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcăşeşti din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. – Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 5. – Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Complexul Energetic Oltenia – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. – Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. – Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A”, potrivit Hotărârii.

Lista cu proprietarii care vor fi despăgubiţi: AICI

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com